DannyDhondt-Logo

Privacy

Dhovan bv hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van een strikte opvolging van uw informatieaanvraag. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot:


Dhovan bv • asfalteren, isoleren en herstellen van platte daken

Kortrijksesteenweg 222 • 9800 Deinze • T. 09 386 09 24 • F. 09 387 09 19 • M. 0475 84 95 93

info@dannydhondt.be • BTW BE 0864 743 914


Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.
Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan:


Dhovan bv • asfalteren, isoleren en herstellen van platte daken

Kortrijksesteenweg 222 • 9800 Deinze • T. 09 386 09 24 • F. 09 387 09 19 • M. 0475 84 95 93

info@dannydhondt.be • BTW BE 0864 743 914


gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
Dhovan bv kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website waarlangs u naar de https://www.dannydhondt.be gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk https://www.dannydhondt.be permanent te optimaliseren voor de gebruikers.


Het gebruik van 'cookies'.
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze minibestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser.